1 asbü-background-image

Translations:

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi

ASBÜ TANITIM  FİLMİ

"ASBÜ'nün vizyonu dünyadaki araştırma üniversiteleri arasında, sosyal bilimler araştırmaları alanında etkin bir konuma gelmektir."

Genel Başlık: Klasik İktisata Eleştiri

Çalışmada mevcut iktisat eğitim sistemine ve günümüz iktisat eğitiminde egemen kuram olan neo-klasik iktisada post otistik iktisat kuramı tarafından yöneltilen eleştiriler göz önünde bulundurularak araştırma konusunu kapsamlı bir biçimde anlamaya ve konuya her açıdan hakim olarak çözüm önerileri sunmaya çalışılmıştır. Özellikle mevcut iktisat sisteminin toplumun beklentilerini ve gereksinmelerini karşılamakta yetersiz kaldığı zamanlarda yöntem ve sistem tartışmaları artmaktadır. Son dönemde eleştiriler yoğunlaşarak yaşanan küresel ekonomik krize yol açan temel sebebin Neo-klasik sistemin olduğu yönünde gelişmiştir. Çalışmanın diğer bir amacı son yaşanan 2008 global ekonomik krizini Post Otistik İktisat bakış açısıyla Türkiye değerlendirmesini tartışmaya açmaktır.

Anahtar Kelimeler: Post Otistik İktisat Hareketi, Neo-klasik İktisat, 2008 Global Ekonomik Krizi

JEL Sınıflaması: E 13, P 16, P 51.

Utku ALTUNÖZ

Thumb Image

General Date: 13.10.2014 12:04